Tietoa

Tietoa - Ilkka Kautto

Lyhyesti

Ilkka Kautto on Evolutive Approach© -perustaja. Evolutive Approach© tarjoaa strategisen muutoksenhallinnan ja kehittämisen palveluja. Missiona on auttaa organisaatioita toteuttamaan kokonaisvaltaista liiketoiminnan muutosta hyödyntäen organisaation omia vahvuuksia.

Evolutive Approach© on konsultointikumppani ja luotettu neuvonantaja, jolla on asiantuntemusta ja painoarvoa avainhankkeiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Olipa sitten kyse liiketoiminnan tai digitaalisten muutosprojektien läpiviennistä, organisaation sopeuttamisesta tai lean-liiketoimintaprosessien tehostamisesta.

Ilkka on suorittanut kaksi EU-maisteritason tutkintoa (EQF7): DI (tietotekniikka ja rakennustekniikka) sekä tutkinnon liiketoiminta-informatiikasta.

Ilkka on strategisen kehittämisen, leanin, ketterän toiminnan, salkunhallinnan sekä projektien ja ohjelmien johtamisen arvostettu asiantuntija. Hänen keskeisiin taitoihinsa kuuluu poikkeuksellinen kyky muuttaa monimutkaiset liiketoiminnalliset haasteet toteuttamiskelpoisiksi parannustoimiksi. Asiantuntemus kattaa laajan osaamiskirjon yritysstrategian kehittämisestä suurten liiketoimintamuutoshankkeiden ja digitaalisten kyvykkyysohjelmien toteuttamiseen.

Ilkka on saanut tunnustukset Suomen valtiovarainministeriöltä ja itSMF Finlandilta luotuaan kehittämistoimintaa ohjaavan viitekehyksen, joka auttaa johtamaan palvelutarjonnan ja digitaalisten kyvykkyyksien kehittämistä. Ilkka on yhdistänyt noin 50 erilaista kehystä ja käytäntöä, strategisesta ja palvelu- sekä asiakkuusjohtamisesta, lean- ja ketteriin periaatteisiin sekä projektitoimintaan. Viitekehys helpottaa samalla sekä strategisen, että taktisen tason hankintojen suorittamista oikein mitoitetusti ja ohjaa optimoituun määräystenmukaisuuden huomiointiin ilman turhia riskejä.

Uransa alkuvaiheessa Ilkka sai tunnustusta uuden liiketoimintamallin luomisesta, jonka idea tunnetaan nykyisin Tinderistä ja vastaavista profiilipohjaisista kumppanipalveluista.

Evolutive Approach© sai alkunsa ajatuksesta, että yritykset voivat menestyä paremmin, jos ne tunnistavat koko potentiaalinsa jatkuvana prosessina ennen kuin tarvitaan transformaatioprojektia. Ajatuksen taustalla on laaja tutkimus Britannian top 500 yrityslistan kyvystä ylläpitää menestystä yli 20 vuotta. Tutkimus osoitti, että vain noin 2 prosenttia yrityksistä pystyy ylläpitämään kilpailukykyään niin pitkään ilman kriisiluonteista transformaatiota. Samalla tiedetään, että evolutiivista elinkaariajatteluun pohjaavaa ajattelutapaa johtamisessa ei hyödynnetä täydessä potentiaalissaan. Se tarkoittaa sitä, että varsin pienillä satsauksilla on mahdollista saavuttaa kriittistä kilpailuetua suhteessa 98 prosenttiin yrityksistä.

Evolutive Approach© -konsultoinnilla on yhtäläisyyksiä Lean Kaizen -filosofian kanssa, joka korostaa jatkuvaa parantamista ja taitojen jatkuvaa kehittämistä. Evolutive Approach© pyrkii kuitenkin paketoimaan nämä periaatteet käytännönläheiseksi kokonaisportfolioksi, joka ennakoi jatkuvasti operatiivisia parannustarpeita asiakkaan erityistarpeista käsin. Toteuttamisessa hyödynnetään tuttua projektien, ohjelmien ja portfolioiden hallintaa osana evolutiivista johtamiskokonaisuutta irrallisten yksittäisprojektien sijaan. Parhaat puolet sekä jatkuvasta kehittämisestä, että projektitoiminnasta!

Ilkan alkuperäinen idea auttaa organisaatioita tunnistamaan parhaat vahvuutensa paremmin muotoutui vuonna 2014, kun hän konsultoi Järvenpään kaupunkia esisuunnittelemalla IT-kyvykkyydet uutta terveyskeskusta varten. Sen jälkeen Ilkka on tarjonnut palveluitaan muun muassa norjalaisen strategisen neuvonantajaryhmän Force Agilen ja suomalaisen Sarsa Yhtymän kautta.

Sopiva projekti mielessä?

Aloitetaanko työt

+358 40 6376649

contact@evolutiveapproach.com